Фискални устройства

Мобилни

Мобилните фискални устройства дават възможност за маркиране на касов бон извън търговския обект и са идеални за търговци, които извършват услуги и нямат стационарен търговски адрес – транспортни услуги, В и К услуги, СМР, разносна търговия и други.

Пълната гама от мобилни касови апарати можете да откриете в нашите офиси в гр. Бургас ул. “Генерал Гурко” 59 и гр. Несебър ул. “Струма” 8,
или на телефон 089/335-43-80.

Стационарни

Стационарните касови апарати са проектирани да издържат на по-голямо натоварване, имат по-удобна клавиатура, може да се поставя най-големия размер хартиена ролка. Подходящи са за обекти със средно и високо ниво на натоварване – закусвални, магазини, складове и други.

Пълната гама от мобилни касови апарати можете да откриете в нашите офиси в гр. Бургас ул. “Генерал Гурко” 59 и гр. Несебър ул. “Струма” 8,
или на телефон 089/335-43-80.