За нас

Предмет на дейност

“МИГ СЕРВИЗ” ООД е създадена през 1995 година с основен предмет на дейност продажба и сервиз на касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни везни и компютърни системи.

Офис

Първият офис на фирмата е открит в гр.Бургас на ул.“Ген.Гурко“ 59, където се намира и до днес. Бургаският офис се намира в централна градска част и е с удобни комуникации и паркинг-места. Офисът разполага с две търговски помещения и два самостоятелни сервиза за ремонт на техниката. Добрата материална и складова база е предпоставка за разширяване на дейността и привличане на нови специалисти.

Служители

Настоящем, във фирмата работят четирима специалисти с висше инженерно образование – магистри и 5 със средно и средно специално образование.